Let’s PLAY

LET'S PLAY!

PUBLIKACJA

W ramach projektu let’s play! Game Based Learning (nie)zwykła edukacja powstała publikacja dotycząca wpływu udziału w procesie tworzenia gier na gotowość do stosowania elementów grywalizacji i GBL na zajęciach. Przygotował ją zespół merytoryczny projektu Helga Dis Isfold Sigurdardottir oraz Robin Isfold Munkvold. Grupą badaną i opisywaną w publikacji są – oczywiście – nauczycielki i nauczyciele, którzy stworzyli nasze gry.  Publikacja będzie prezentowana na konferencjach, tak aby przeprowadzone badania miały realny wpływ na edukację – zarówno w Polsce, jak i w Europie. Publikacja jest oczywiście przetłumaczona na język polski, tak aby każdy chętny nauczyciel z Polski mógł się z nią zapoznać. Zapraszamy do lektury:

Tworzenie gier jako metoda pedagogiczna

Wersja polska publikacji

Game development as a Pedagogical Method

English version

Autorzy publikacji

Robin Isfold Munkvold

Profesor nadzwyczajny w dziedzinie technologii informatycznych. Pracuje jako wykładowca na uczelniach wyższych od 1999 roku, prowadzi zajęcia z zakresu architektury oprogramowania, zarządzania projektami, nauk społecznych, baz danych, projektowania i tworzenia gier, technologii informacyjno-komunikacyjnych i wielu innych dziedzin nauki. W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na TIK, grach, pedagogice/technikach skutecznego uczenia się wśród studentów informatyki. Szczególnie angażuje się w działania Centre for Excellent IT-education oraz jest liderem Norweskiego Stowarzyszenia Naukowców na Nord University. Robin prowadził kilka międzynarodowych projektów, uwzględniających rozwój w dziedzinie gier, uczenia się i pedagogiki. Jest również autorem wielu międzynarodowych publikacji naukowych.

Helga Dis Isfold Sigurdardottir

Posiada tytuł doktora nauk ścisłych i technicznych, uzyskany na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim w Norwegii. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym, prowadzącym zajęcia z zakresu gier komputerowych i sztuk multimedialnych na Nord University. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na antropologii społecznej i edukacyjnej, a przede wszystkim na – grach cyfrowych. Dodatkowo, zajmuje się badaniami z zakresu komunikacji online, aktywizmu, integracji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Helga – w roli lidera lub członka zespołu - brała udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, które obejmowały tematykę jej zainteresowań. Jest też autorką wielu publikacji naukowych.

pl_PLPolish